این برقگیر از مس خالص با درجه خلوص بالای 99/5 درصد تولید می شود.

×