سوکت پلاگ های فاماتل

سه راهه ۳۲ تک فاز

↑ توضیحات بیشتر ↑