سوکت زاویه دار دیواری+پریز IP67

سوکت زاویه دار دیواری+پریز IP67

↑ توضیحات بیشتر ↑