پریز روکار IP55

پریز روکار IP55

↑ توضیحات بیشتر ↑