پلاگ تک فاز 16 امپر

پلاگ تک فاز ۱۶ آمپر

↑ توضیحات بیشتر ↑
×