استابلایزر سروو موتور تک فاز LCD

۱۲۰۰۰۰۰ تومان۱۷۰۰۰۰۰۰ تومان

کد محصول

 

  1. برنداستابلایزر  :  توان : 500va، جریان ورودی :23A
  2. برند استابلایزر :  East  ، توان : 1kva ، جریان ورودی : 4A
  3. برند استابلایزر :  East  ، توان : 2kva ، جریان ورودی : 8A
  4. برند استابلایزر :  East . L ، توان : 3kva ، جریان ورودی : 11A
  5. برند استابلایزر : East . L ، توان : 5kva ، جریان ورودی : 18A
  6. برند استابلایزر : East . L ، توان : 10kva ، جریان ورودی : 46A
  7. برند استابلایزر : East . L ، توان : 15kva ، جریان ورودی : 54A
  8. برند استابلایزر :  East  ، توان : 20kva ، جریان ورودی : 80A
صاف
×