یو پی اس دبل کانورژن آنلاین تکفاز با ترانس ایزوله ۱/۱ (UPS double ET online DOUBLE CONVERSION)

۲۸۰۰۰۰۰۰ تومان۶۴۰۰۰۰۰۰ تومان

کدمحصول

مدل یو پی اس : 50/192  DN-T : توان :5000KVA ، باتری : اینترنال 7AH*16

مدل یو پی اس : 50/192  DX-T : توان :5000KVA ، باتری : اکسترنال (192V)

مدل یو پی اس : 60/192  DN-T : توان :6000KVA ، باتری : اینترنال 7AH*16

مدل یو پی اس : 60/192  DX-T : توان :6000KVA ، باتری : اکسترنال (192V)

مدل یو پی اس : 80/192  DX-T : توان :8000KVA ، باتری : اکسترنال (192V)

مدل یو پی اس : 100/192  DX-T : توان :10000KVA ، باتری : اکسترنال (192V)

مدل یو پی اس : 150/192  DX-T : توان :15000KVA ، باتری : اکسترنال (192V)

صاف
×