پلاگ صنعتی سیار IP44

جهت اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید:
۰۹۱۷۳۱۵۱۶۲۱ - ۰۷۱۳۲۳۴۸۹۴۳

نام محصول:

پلاگ صنعتی سیار

کد محصول و قیمت:

سه شاخه 16 آمپر(316300) قیمت:18000 تومان

سه شاخه 32 آمپر(332300) قیمت:26000 تومان

چهار شاخه 16 آمپر(416300) قیمت:26000 تومان

چهار شاخه 32 آمپر(432300) قیمت:30000 تومان

چهار شاخه 63 آمپر(463300) قیمت:95000 تومان

پنج شاخه 16 آمپر(516300) قیمت:30000 تومان

پنج شاخه32 آمپر(532300) قیمت:34000 تومان

پنج شاخه63 آمپر(563300) قیمت:105000 تومان