۱- سفارش از سایت با قیمت های مذکور برای عموم مجاز می باشد. ۲- سفارشات به آدرس ذکر شده در سفارش شما ارسال خواهد شد. ۳-محصولات فروخته شده همراه با ضمانت و گارانتی هستند.