۱- سفارش از سایت با قیمت های مذکور برای عموم مجاز می باشد.

۲- سفارشات به آدرس ذکر شده در سفارش شما ارسال خواهد شد.

۳-محصولات فروخته شده همراه با ضمانت و گارانتی هستند.