محصولات پارس فانال

ایزولاتور سوییچ قفل شو

۳۶۰۰۰ تومان۱۲۷۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

اینورتر E310

۳۹۱۰۰۰۰ تومان۶۵۱۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

اینورتر MA

۸۴۰۰۰۰۰ تومان۷۴۹۳۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

اینورتر S310

۲۳۹۰۰۰۰ تومان۳۱۹۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

چراغ سیگنال (۱)

۱۷۰۰۰ تومان۷۳۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

چراغ سیگنال PF-56 (قطر ۲۲)

۴۹۰۰۰ تومان۱۲۸۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

خازن سیلندری رزینی خشک

۴۵۰۰۰۰ تومان۳۸۴۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

خازن کتابی روغنی

۲۰۳۰۰۰۰ تومان۴۳۱۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

رگولاتور

۱۶۸۰۰۰۰ تومان۲۹۴۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

رله شیشه ای

۶۸۰۰۰ تومان۱۱۱۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

شاسی با دو کنتاکت (۱)

۳۵۰۰۰ تومان۸۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

شاسی با دو کنتاکت (۲)

۴۳۰۰۰ تومان۷۶۰۰۰ تومان