سیم و کابل شیر کوه یزد

سیم رانژه(Y)

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

سیم سخت هوایی مسی

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

سیم های افشان قابل انعطاف (NYAF)

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

سیم های غیر قابل انعطاف (NYA)

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

سیم هوایی آلومینیومی (AAC)

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

کابل اف اف (JYY)

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

کابل تلفنی زمینی (A2Y (ST) 2Y)

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

کابل تلفنی هوایی (J-Y (ST) Y)

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

کابل قدرت آرموردار (NAYRY)

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

کابل قدرت تک رشته (NYY)

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

کابل قدرت چند رشته با عایق

↑ توضیحات بیشتر ↑
× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟