سوکت زاویه دار دیواری+پریز IP44

58000 تومان

نام محصول:

سوکت زاویه دار دیواری + پریز

کد محصول و قیمت:

سه شاخه 16 آمپر(316110.2161015) قیمت:42000 تومان

چهار شاخه 16 آمپر(416110.2161015) قیمت:50000 تومان

پنج شاخه 16 آمپر(516110.2161015) قیمت:58000 تومان

مشخصات فنی: