سوکت زاویه دار دیواری IP44

42000 تومان

نام محصول:

سوکت زاویه دار دیواری IP44

کد محصول و قیمت:

سه شاخه 32 آمپر(332140) قیمت:42000 تومان

چهار شاخه 32 آمپر(432140) قیمت:42000 تومان

پنج شاخه 16 آمپر(516140) قیمت:42000 تومان

مشخصات فنی: