سوکت دیواری روکار

جهت اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید:
۰۹۱۷۳۱۵۱۶۲۱ - ۰۷۱۳۲۳۴۸۹۴۳

نام محصول:

سوکت دیواری روکار

کد محصول و قیمت:

سه شاخه 16 آمپر(316100) قیمت:26000 تومان

سه شاخه 32 آمپر(332100) قیمت:38000 تومان

چهار شاخه 16 آمپر(416100) قیمت:38000 تومان

چهار شاخه 32 آمپر(432100) قیمت:43000 تومان

پنج شاخه 16 آمپر(516100) قیمت:40000 تومان

پنج شاخه 32 آمپر(532100) قیمت:48000 تومان

مشخصات فنی: