سوکت سیار صنعتی IP44

جهت اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید:
۰۹۱۷۳۱۵۱۶۲۱ - ۰۷۱۳۲۳۴۸۹۴۳

نام محصول:

سوکت سیار صنعتی IP44

کد محصول و قیمت:

سه شاخه 16 آمپر(316200) قیمت:22500 تومان

سه شاخه 32 آمپر(332200) قیمت:33000 تومان

چهار شاخه 16 آمپر(416200) قیمت:32000 تومان

چهار شاخه 32 آمپر(432200) قیمت:35000 تومان

چهار شاخه63 آمپر(463200) قیمت:120000 تومان

پنج شاخه 16 آمپر(516200) قیمت:34000 تومان

پنج شاخه 32 آمپر(532200) قیمت:39000 تومان

پنج شاخه 63 آمپر(563200) قیمت:135000 تومان

مشخصات فنی: