شاسی با یک کنتاکت

۲۹۰۰۰ تومان۶۵۰۰۰ تومان

کد محصول

  1. مدل شاسی با یک کنتاکت : PFP-50 ، شرح : استارت ، 1N0 ، رنگ : سبز ،قرمز( سفید، آبی ،زرد ،مشکی )
  2. مدل شاسی با یک کنتاکت : PFP-50 ، شرح : استوپ ، 1NC ، رنگ : سبز ،قرمز( سفید، آبی ،زرد ،مشکی )
  3. مدل شاسی با یک کنتاکت : PFP-50 ، شرح : استارت -استوپ چراغ دار،1NCیا 1N0 ، رنگ : سبز ،قرمز( سفید، آبی ،زرد ،مشکی )
  4. مدل شاسی با یک کنتاکت : PFP-50 ، شرح : یک طرفه ساده و استارتی 01، 1N0 ، رنگ : مشکی
  5. مدل شاسی با یک کنتاکت : PFP-50 ، شرح : یکطرفه چراغدار01، 1N0 ، رنگ : سبز ،قرمز، آبی ،زرد
  6. مدل شاسی با یک کنتاکت : PFP-50 ، شرح : قارچی ساده ، 1NC ، رنگ : قرمز
  7. مدل شاسی با یک کنتاکت : PFP-50 ، شرح : قارچی قفل شو ، 1NC ، رنگ : قرمز
صاف
× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟