کلیدهای اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم الکترونیکی از ۴/ الی ۱ برابر جریان نامی

۵۶۲۰۰۰۰ تومان۲۳۰۵۰۰۰۰ تومان

مدل محصول 

  1. مدل کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم: PF3-Int، تعداد پل: 3، جریان بدنه : 400،جریان نامی (A):400،ظرفیت قطع 415 ولت :50
  2. مدل کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم: PF3-Int، تعداد پل: 3، جریان بدنه : 800،جریان نامی (A):630،ظرفیت قطع 415 ولت :65
  3. مدل کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم: PF3-Int، تعداد پل: 3، جریان بدنه : 800،جریان نامی (A):800،ظرفیت قطع 415 ولت :65
  4. مدل کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم: PF3-Int، تعداد پل: 3، جریان بدنه : 1600،جریان نامی (A):1000،ظرفیت قطع 415 ولت :65
  5. مدل کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم: PF3-Int، تعداد پل: 3، جریان بدنه : 1600،جریان نامی (A):1250،ظرفیت قطع 415 ولت :65
  6. مدل کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم: PF3-Int، تعداد پل: 3، جریان بدنه : 1600،جریان نامی (A):1600،ظرفیت قطع 415 ولت :65
  7. مدل کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم: PF3N-Int، تعداد پل: 3، جریان بدنه : 630،جریان نامی (A):630،ظرفیت قطع 415 ولت :65
صاف
× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟