ملزومات کلید های اتوماتیک (۱)

۲۷۰۰۰۰ تومان۷۱۷۰۰۰۰ تومان

کد محصول

  1. مدل کنتاکت های کمکی :PF3-160& 250 – PF3400 Adj7 & Int
  2. مدل کنتاکت های کمکی : PF3N-160 & 250 & 630  ADJ – PF3N – 250 FIX
  3. مدل کنتاکت های کمکی : PF3N – 400 & 630& 800 FIX- PF3- 800& 1600 Int
  4. مدل موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک : PF3 – 250 Adj
  5. مدل موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک : PF3N – 100 – 250 FIX- PF3N- 160 & 250 Adj
  6. مدل موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک : PF3 – 400 Adj & int – PF3N – 630 FIX
  7. مدل موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک :PF3N – 400 & 800  FIX
  8. مدل موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک : PF3 – 800 Int
  9. مدل موتور قطع و وصل کلید اتوماتیک : PF3 – 1600 Int
صاف
× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟