کلیدهای اتوماتیک هوایی موتور دار با رله شنت

۳۱۷۵۰۰۰۰ تومان۵۲۲۳۰۰۰۰ تومان

کدمحصول

  1. مدل کلید اتوماتیک هوایی : PF1 ، تعداد پل : 3، جریاان بدنه : 2000، جریان نامی (A) : 1600،ظرفیت قطع 415 ولت: 80
  2. مدل کلید اتوماتیک هوایی : PF1 ، تعداد پل : 3، جریاان بدنه : 2000، جریان نامی (A) : 2000،ظرفیت قطع 415 ولت: 80
  3. مدل کلید اتوماتیک هوایی : PF1 ، تعداد پل : 3، جریاان بدنه : 3200، جریان نامی (A) : 2500،ظرفیت قطع 415 ولت: 100
  4. مدل کلید اتوماتیک هوایی : PF1 ، تعداد پل : 3، جریاان بدنه : 3200، جریان نامی (A) : 3200،ظرفیت قطع 415 ولت: 100
صاف
× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟