کلیدهای اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم جدید (PF3N) و قدیم (PF3)

۱۰۸۰۰۰۰ تومان۵۴۶۰۰۰۰ تومان

کد محصول

  1. کلید های اتوماتیک مدل : PF3N-PF3-Adj ،تعداد پل : 3 ، جریان بدنه : 160 ، جریان نامی (A) : 16-100، ظرفیت قطع 415 ولت : 50
  2. کلید های اتوماتیک مدل : PF3N-Adj ،تعداد پل : 3 ، جریان بدنه : 160 ، جریان نامی (A) : 125-160، ظرفیت قطع 415 ولت : 50
  3. کلید های اتوماتیک مدل: PF3N-PF3-Adj ،تعداد پل : 3 ، جریان بدنه :250 ، جریان نامی (A) : 125-250، ظرفیت قطع 415 ولت : 50
  4. کلید های اتوماتیک مدل : PF3N-400-Adj ،تعداد پل : 3 ، جریان بدنه : 400 ، جریان نامی (A) : 400، ظرفیت قطع 415 ولت : 50
  5. کلید های اتوماتیک مدل : PF3N-630-Adj ،تعداد پل : 3 ، جریان بدنه : 630 ، جریان نامی (A) : 400، ظرفیت قطع 415 ولت : 65
  6. کلید های اتوماتیک مدل : PF3N-630-Adj ،تعداد پل : 3 ، جریان بدنه : 630 ، جریان نامی (A) : 500، ظرفیت قطع 415 ولت : 65
  7. کلید های اتوماتیک مدل : PF3N-630-Adj ،تعداد پل : 3 ، جریان بدنه : 630 ، جریان نامی (A) : 630، ظرفیت قطع 415 ولت : 65
صاف
× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟