پلاگ تک فاز 16 امپر

پلاگ تک فاز ۱۶ آمپر

↑ توضیحات بیشتر ↑

پلاگ زاویه دار

پلاگ زاویه دار

↑ توضیحات بیشتر ↑

پلاگ صنعتی سیار IP44

پلاگ صنعتی سیار IP44

↑ توضیحات بیشتر ↑

پلاگ صنعتی سیار IP67

پلاگ صنعتی سیار IP67

↑ توضیحات بیشتر ↑

پلاگ معکوس توکار IP44

پلاگ معکوس توکار IP44

↑ توضیحات بیشتر ↑

پلاگ معکوس روکار IP44

پلاگ معکوس روکار IP44

35000 تومان

پلاگ معکوس زاویه دار روکار + پریز IP44

پلاگ معکوس زاویه دار روکار +پریز IP44

↑ توضیحات بیشتر ↑

پلاگ معکوس زاویه دار روکار IP44

پلاگ معکوس زاویه دار روکار IP44

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑

پلاگ های معکوس IP44 در آمپرهای مختلف

پلاگ های معکوس IP44 در آمپرهای مختلف

↑ توضیحات بیشتر ↑