سوکت سه,چهار شاخه و پنج شاخه توکار

جهت اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید:
۰۹۱۷۳۱۵۱۶۲۱ - ۰۷۱۳۲۳۴۸۹۴۳

نام محصول:

سوکت سه شاخ توکار

کد محصول:

سه شاخه 16 آمپر(316150)

سه شاخه 32 آمپر(332150)

چهارشاخه 16 آمپر(416150)

چهارشاخه 32 آمپر(432150)

چهارشاخه 63 آمپر(463150)

پنج شاخه 16 آمپر(516150)

پنج شاخه 32 آمپر(532150)

پنج شاخه 63 آمپر(563150)

مشخصات فنی :