سیم و کابل دراک

سیم افشان ارت

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل آرین ابهر

سیم با هادی غیر قابل انعطاف

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

کابل تلفنی زمینی (A2Y (ST) 2Y)

↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل دراک

کابل شیلد دار دراک

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑

سیم و کابل شیر کوه یزد

کابل کنترل افشان (NYSLY)

↑ توضیحات بیشتر ↑
↑ توضیحات بیشتر ↑
× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟