پایه برق گیر جهت اتصال به سیم SLD

پایه برق گیر جهت اتصال به سیم SLD

↑ توضیحات بیشتر ↑

باسبار های ارت

ترمینال ارت ET1

↑ توضیحات بیشتر ↑

باسبار های ارت

ترمینال ارت ET2

↑ توضیحات بیشتر ↑

دکل

دکل

↑ توضیحات بیشتر ↑

باسبار های ارت

شینه ارت BET

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلمپ GRC 7

کلمپ GRC 7

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلمپ اتصال تسمه به میل ارت GRC4

کلمپ اتصال تسمه به میل ارت GRC4

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلمپ اتصال دو سیم به استراکچر SC

کلمپ اتصال دو سیم به استراکچر SC

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلمپ اتصال دو سیم موازی

کلمپ اتصال دو سیم موازی

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلمپ اتصال سیم به استراکچر SCN

کلمپ اتصال سیم به استراکچر SCN

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلمپ اتصال سیم به تسمه

کلمپ اتصال سیم به تسمه

↑ توضیحات بیشتر ↑

کلمپ اتصال سیم به میل ارت GRC2

کلمپ اتصال سیم به میل ارت GRC2

↑ توضیحات بیشتر ↑
× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟