محصولات پارس فانال

اینورتر E310

۳۹۱۰۰۰۰ تومان۶۵۱۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

اینورتر MA

۸۴۰۰۰۰۰ تومان۷۴۹۳۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

اینورتر N310

۳۵۷۰۰۰۰ تومان۱۲۳۸۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

پدال چدنی صنعتی

۲۰۲۰۰۰ تومان۲۷۴۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

چراغ سیگنال (۱)

۱۷۰۰۰ تومان۷۳۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

چراغ سیگنال (۲)

۲۲۰۰۰ تومان۷۶۵۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

چراغ سیگنال PF-56 (قطر ۲۲)

۴۹۰۰۰ تومان۱۲۸۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

خازن سیلندری رزینی خشک

۴۵۰۰۰۰ تومان۳۸۴۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

خازن کتابی روغنی

۲۰۳۰۰۰۰ تومان۴۳۱۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

رگولاتور

۱۶۸۰۰۰۰ تومان۲۹۴۰۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

رله شیشه ای

۶۸۰۰۰ تومان۱۱۱۰۰۰ تومان

محصولات پارس فانال

فیوز کاردی

۲۲۵۰۰ تومان۷۴۰۰۰ تومان