پلاگ معکوس زاویه دار روکار +پریز IP44

55000 تومان

نام محصول:

پلاگ معکوس زاویه دار روکار +پریز IP44

کد محصول و قیمت:

چهار شاخه 32 آمپر(432350.2161015) قیمت:55000 تومان

پنج شاخه 16 آمپر(516350.2161015) قیمت:55000 تومان

پنج شاخه 32 آمپر(532350.2161015) قیمت:57000 تومان

مشخصات فنی: