ترانس هوایی

ترانس هوایی چیست؟

انواع ترانس هوایی یا ترانسفورماتورهای هوایی برای اهداف مختلف استفاده می شوند. در برنامه های مختلف الکترونیک استفاده از ترانسفورماتورهای کوچک تر استفاده می شود.

نمونه هایی از این ترانسفورماتورها عبارتند از ترانسفورماتور هسته ای، ترانسفورماتور فرکانس صوتی و غیره. این ترانسفورماتورهای خاص به اصطلاح ترانسفورماتور ویژه نامیده می شوند. ترانس هوایی یا ترانسفورماتور هوایی برای حمل و نقل جریان های رادیویی در نظر گرفته شده است. یک مثال، جریان انرژی الکتریکی است که برای انجام انتقال رادیویی مورد استفاده قرار می گیرد.

با ترانس هوایی، دو کویل سیم کشی به نام سیم پیچ ها روی بعضی از مواد تشکیل دهنده هسته شکل می گیرند. در بیشتر موارد، کویل های سیمی بر روی ساختار مانند مقطع مستطیلی پیچ خورده اندکه در واقع ماده هسته ای است و ترانسفورماتور به عنوان یک ترانسفورماتور هسته ای نامیده می شود. علاوه بر این، با ترانسفورماتورهای هسته ای، “همه” جریان (انرژی الکتریکی) به عنوان یک جریان محرک یا الکتریکی در نظر گرفته می شود و جریان موجب ایجاد یک ولتاژ ثانویه می شود که نسبت به القائات متقابل یا تحریک اشتراکی انرژی منتقل شده است.

ترانسفورماتور هوایی را می توان به سادگی با قرار دادن سیم پیچ ها نزدیک به یکدیگر ایجاد کرد. با بسیاری از ترانسفورماتورهای هوایی، کویل ها بر روی ماده هسته ای ساخته شده با موادی با نفوذ پذیری مغناطیسی برتری دارند.

× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟