تست چاه ارت به چه صورت است؟

تست چاه ارت به چه صورت است؟

 

روش تست چاه ارت با ارت تستر یا تست چاه ارت با میگر به این شکل است که ۳ میله دارد یکی رو به سیم مسی که بالا آوردیم وصل میکنیم و ۲تای دیگر را در ۱۰ و۲۰ متر بعد از چاه ارت به زمین میکوبیم و بعد مقاومت زمین را میگیریم . اما اگر ارت تستر موجود نبود میتوانیم با یک فیوز مینیاتوری ۱۰ آمپر چاه را مورد تست قرار دهیم به این صورت که یک سر فیوز را به برق و بعد فیوز را متصل میکنیم ویک سیم هم به چاه ارت وصل کرده و در همان موقع به فیوز میزنید اگر فیوز قطع شد چاه ارت مقاومت قابل قبولی دارد. تست چاه ارت یا میله ارتر نباید با روش های قدیمی و مرسوم قدیمی چک کرد و سعی برآن باشد که با روش های جدیدتر تست چاه ارت انجام شود. از جمله روش های خوبی که میتوان برای تست چاه ارت مورد استفاده قرار داد و میتوان به روش افت ولتاژ(fall of potential )اشاره کرد.

اگر سیستم مورد نظر یا همان X یک میله ارت یا صفحه ارت ساده و یکی باشد الکترود Y را ۳۰ تا ۵۰ متر دورتر از میله چاه ارت می کوبیم و Z را هم وسط یعنی C ½ قرار داده و عدد را می خوانیم, اگر ۵ متر الکترود Z را به سمت X نزدیک کرده و عدد دوم را بخوانیم ودر مرحله سوم ۵متر به سمت Y رفته و عدد سوم را بخوانیم یعنی الکترود Y روی ۳۰ تا ۵۰ هر عددی که امکان کوبیدن هست مانده و تغییری نکند ولی الکترود وسط در ۳ نقطه حرکت کرده و ۳ عدد بدست آید و اعداد خوانده شده نزدیک هم باشند و اختلاف آنها بیش از ۵% نباشد میانگین ۳ عدد خوانده شده همان R شبکه یا صفحه ارت است , اگر اعداد با هم اختلاف زیادی داشتند بایستی C را بیشتر کنیم و آزمایش را تکرار کنیم.

از جمله ابزار تست چاه ارت توسط یک عدد ترانسفورماتور ایزوله ، یک عدد ولتمتر و یک عدد آمپرمتردر این حالت سوند ها را در زمین قراردهید سپس آمپر متر را با ثانویه ترانس سری نمایید و یک سر آزاد ترانس را به سیم چاه ارت وصل نموده ویک سر آمپر متر را به سوند آخر وصل نمایید . یک سر ولتمتر را به سیم چاه ارت و سر دیگرآن را به سوند اول وصل نمایید سپس اولیه ترانس ایزوله را به برق ۲۲۰ ولت وصل نموده و مقدار ولت قرائت شده را بر مقدار عدد آمپر متر تقسیم نمایید.مقدار بدست آمده مقاومت تقریبی چاه ارت شما می باشد.

اینکه چطوری میتوان تست چاه ارت را انجام داد :

آشنایی شما با دستگاه ارت سنج و یا روشهای تست مقاومت چاه ارت
آزمایش مقاومت اجرای چاه ارت با هر دستگاهی میبایست طبق شرایط مذکور در راهنمای آن دستگاه صورت گیرد
نتیجه عددی با توجه به شرایط فیزیکی و زمانی بدست می آید
برای حصول پاسخ صحیح میبایست طبق شرایط یا مفروضات خاص اقدام کرد
در کل نمونه ای از تست چاه ارت به صورت زیر است :
۱ – میل آزمایش به فواصل تقریبی ۱۰ و ۵ متر از چاه ارت در سطح زمین دست نخورده قرار میدهند.
۲ – سلامت دستگاه جهت تست چاه ارت را بررسی میکنند ( وجود باطری و ولتاژ و جریان تست )
۳ – به کمک سلکتور و رئوستا عقربه را به حالت تعادل میرسانند و مقاومت چاه ارت را می خوانند
از آنجا که میبایست حوزه مغناطیسی چاه ارت رعایت گردد تا خنثی سازی خطای اتصالی به صورت صحیح صورت گیرد لذا مقدار مقاومت با رعایت شرایط استاندارد ملاک خواهد بود
برای اینکه معلوم شود مطلب را گرفته اید حال بفرمایید مقاومت چاه ارت مورد نظرتان چقدر است ( صرفا دنبال پاسخ موردی نباشید بلکه مطلب را دریابید !! )
مطالعه مفصل چاه ارت را توصیه میکنیم زیرا موضوع حائز اهمیتی است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد.

شما میتوانید با دستگاه ارت تستر میزان اهم چاه ارت را اندازه بگیرید
دردو حالت میبایستی اندازه گیری کرد:

۱-در حالت بسته (رینگ)

۲-در حالت باز

در حالت بسته باید زیر ۲ اهم باشد ودر حالت باز زیر ۵ باشد.در غیر این صورت باید چاه ارت را احیاء کنید.

دو میخ مربوط به دستگاه را در طرفین چاه ارت یکی را در فاصله ۵تا۱۰متری برای سیم زرد ودیگری۱۰تا۲۰ متری برای سیم قرمز در زمین گلی یا هر زمین غیر سخت فرو میکنیم .

روش احیاء چاه ارت:

مخلوط نمک،ذغال یا خاک آن را اضافه نمایید. در ضمن حالت باز یعنی یک بار تسمه یا سیمی را که از تست چاه ارت به بدنه حالا هر دستگاهی که متصل شده باز کنیم واندازه بگیریم ودر حالت بسته هم بدون باز نمودن اتصال اندازه بگیریم.

× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟