تست مقاومت زمین

تست مقاومت زمین

توانایی اندازه گیری صحیح مقاومت زمین یا تست مقاومت زمین در جلوگیری از خرابی هزینه بر اثر قطع خدمات ناشی از زمین های ضعیف ضروری است. با گذشت زمان ، خاک های خورنده با رطوبت و نمک زیاد و دمای زیاد می توانند میله های زمینی و اتصالات آنها را تخریب کنند. بنابراین ، اگرچه سیستم اولیه هنگام نصب ، مقادیر مقاومت زمینی کمی داشته باشد ، اما در صورت خوردگی میله های زمین می توان مقاومت سیستم زمینی را افزایش داد.

اندازه گیری مقاومت زمین

داشتن سیستم های الکتریکی زمینی برای تأسیسات بسیار مهم است ، به طوری که در صورت برخورد صاعقه یا برق با ولتاژ بالا ، جریان ، مسیری ایمن به زمین پیدا می کند. برای اطمینان از اتصال قابل اعتماد با زمین ، انجمن بین المللی آزمایش برق ، آزمایش الکترود زمین را هر سه سال یکبار مشخص می کند.

آزمایش کنندگان مقاومت زمین برای آزمایش مقاومت زمین از جمله آزمایش الکترودهای زمین ، اندازه گیری مقاومت خاک را مد نظر می گیرند.

اندازه گیری مقاومت زمین یا تست مقاومت زمین به شما این امکان را می دهد مقاومت خاک در عبور از جریانهای الکتریکی را تعیین کنید.

محاسبه مقاومت خاک

روش اندازه گیری که در اینجا شرح داده شده از روش ونر استفاده می کند و از فرمول زیر استفاده می کند:

ρ = ۲ π A R

جایی که:

ρ = مقاومت متوسط خاک تا عمق A در: اهم-سانتی متر.

π = ۳،۱۴۱۶.

A = فاصله الکترودها بر حسب سانتی متر.

R = مقدار مقاومت اندازه گیری شده در اهم از دستگاه تستر.

 

چه چیزی مقاومت زمین را تحت تأثیر قرار می دهد؟

چهار متغیر بر سیستم ارت سنج تأثیر می گذارد: طول یا عمق الکترود ارت. قطر الکترود ارت ؛ تعداد الکترودهای ارت و طراحی سیستم ارت.

 

طول و عمق الکترود ارت

مهم است که الکترود ارت را در عمق کافی در داخل زمین قرار دهید این یک روش بسیار موثر برای کاهش مقاومت ارت است. مقاومت خاک یکدست نیست و می تواند غیر قابل پیش بینی باشد. سطح مقاومت به طور کلی می تواند با دو برابر شدن طول الکترود ارت بیش از ۴۰٪ کاهش یابد. دفن میله های زمین در اعماق زمین – بعنوان مثال در مناطقی که از سنگ تشکیل شده اند ، غیرممکن است. در این موارد ، از روش های جایگزین مناسب استفاده می شود.

قطر الکترود ارت

افزایش قطر الکترود ارت تأثیر بسیار کمی در کاهش مقاومت دارد. به عنوان مثال ، شما می توانید قطر الکترود ارت را دو برابر کنید و مقاومت شما فقط ۱۰ درصد کاهش می یابد.

تعداد الکترودهای ارت

استفاده از چندین الکترود ارت روش دیگری برای کاهش مقاومت ارت را فراهم می کند. بیش از یک الکترود داخل زمین گذاشته می شود و به طور موازی به هم متصل می شود تا مقاومت کاهش یابد. برای موثر بودن الکترودهای اضافی ، فاصله میله های اضافی باید حداقل برابر با عمق میله رانده شده باشد.
حوزه های تأثیر الکترودهای ارت قطع می شوند و مقاومت بدون فاصله مناسب کاهش نمی یابد. 

طراحی سیستم ارت

سیستم های ارت ساده شامل یک الکترود ارت واحد است که به درون خاک قرار می گیرد. استفاده از یک ارت تک سیم رایج ترین شکل اتصال به زمین است. سیستم های پیچیده ارت از الکتروهای ارت متعدد ، شبکه های متصل ، مش یا شبکه ، صفحات زمین و حلقه های زمین تشکیل شده است.
این سیستم ها معمولاً در کارخانه های تولید برق ، دفاتر مرکزی و سایت های برج تلفن همراه نصب می شوند. شبکه های پیچیده میزان تماس با زمین اطراف و مقاومت های پایین زمین را به طرز چشمگیری افزایش می دهند.

میگر و تستر عایق چیست؟


نام دیگرتست با میگر، تستر عایق است که در اندازه گیری مقاومت بین عایق ها کاربرد دارد. میگر یا تستر عایق با وارد کردن ولتاژ بسیار بالا به عایق موردنظر تست و اندازه گیری را انجام می دهد که مشخص کننده مقاومت عایق است که تا چه اندازه در برابر ولتاژ وارد شده مقاوم بوده است.

از میگر برای تست دستگاه های دیگر از قبیل سوئیچ های وکیوم، تست ادواتی و توزیع برق های فشار قوی استفاده میشود. و به دلیل راحتی و قابل حمل بودنمیگر کاربردهای بسیاری دارد.

با دانستن عملکرد و کاربرد میگر حال دریافته ایم که در حقیقت تست چاه ارت با میگر، تست عایق های چاه ارت است که از نظر مقاومت، مورد تست واقع می شوند. ولی غیر از میگر دستگاه دیگری برای تست این اندازه گیری نیز کاربرد دارد که به آن ارت سنج می گویند.
 
میگر
میگر دیجیتال یونیتی UNI-T UT511
 


ارت سنج چیست و طریقه استفاده از سیستم ارت:
ارت سنجهم مانند میگر برای تست مقاومت چاه ارت طراحی شده است ولی با این تفاوت که ارت سنج بیشتر برای مقاومت زمین کاربرد دارد چرا که مقاومت زمین خیلی کمتر از مقاومت های معمول است.
بازه اندازه گیری میگر در اندازه مگا اهم است ولیارت سنج در اندازه اهم است. در نتیجه میگر برای اندازه گیری مقاومت های زیاد کاربرد دارد ولی ارت سنج برای مقاومت ها در اندازه های پایین کاربردی تر است.
تست مقاومت زمین

کاربرد تست چاه ارت با میگر:

زمانی این تست مهم می شود که ما بخواهیم حفاظت و امنیت زمین های اطراف چاه ارت را در مقابل ولتاژ های برقی که در درون چاه ارت هدایت می شوند را مورد بررسی قرار دهیم.
اگر این چاه نتواند عایق بندی مناسب را داشته باشد این ولتاژهای برق به زمین های اطراف نفوذ کرده و اگر تاسیسات زیر زمینی در آن نزدیکی وجود داشته باشد ممکن است دچار آسیب از طریق همین ولتاژ های برق شود.

 

 

 

× سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟